Så Fungerar produkterna inom konceptet Markbädd På Burk

Home/Så Fungerar produkterna inom konceptet Markbädd På Burk

Ett av marknadens mest yteffektiva system för avloppsvattenrening.

Inom vårt koncept 4evergreen markbädd på burk erbjuder vi, som distributör, olika systemlösningar, biorock, ecorock, monoblock, för dig som saknar anslutning till det kommunala avloppsnätet. Generellt sett påminner reningsprocessen i våra system om den traditionella tekniken i en infiltration/markbädd. Den största skillnaden är mindre ytbehov och möjligheten till underhåll av systemet, samt att våra lösningar är certifierad enligt EN12566-3 och EN12566-6.

Våra kompakta systemlösningar lämpar sig för såväl permanentboende som för fritidsboende och är idag en av de mest använda lösningarna i Sverige för enskilt avlopp. Flera tusentals av våra enheter finns idag i drift från norr till söder.

Fördelar med passivt biofilter:

• Behöver ingen el.
• Tar minimalt med utrymme i anspråk.
• Möjlighet till enkelt underhåll – kan hantera slamflykt.
• Behöver inte grävas om som en vanlig markbädd.
• Tyst under drift.
• Kan kopplas på befintlig trekammarbrunn/slamavskiljare.
• Enkel att installera.
• Inget krav på serviceavtal.
• Testad för fritidsboende med variationsbelastningar mellan 0 och 200%
• Integrerad pumpstation att använda när självfall inte är möjligt.
• Beprövat system med flera 1000-tals installationer i Sverige.


Ecorock ER1000
-fristående bioreaktor för 5 p.e.
kopplas till befintlig eller nya slamavskiljare

Ecorock -5 p.e. ER1000:

Den senaste uppgraderade modell ER1000 är en fristående bioreaktor för 5 p.e. Enheten kopplas till en befintlig eller ny slamavskiljare och ersätter markbädden/infiltrationen helt.

Skillnaden från den tidigare enhet för 5 p.e. är bl.a. att ER1000 är fylld med innovativa förbättringar så som:

• Förenklad inkoppling av syresättningen.
• Unik spridarplatta för vatten för optimal drift.
• Certifierad för normal- och hög skyddsnivå.
• Förenklat och resursbesparande installationsförfarande.

Monoblock -5 p.e. MB2-1000 och MB3-1000:

inom konceptet 4evergreen markbädd på burk erbjuds flertalet systemlösningar där två unika produkter monoblock MB2-1000 och MB3-1000 hör till storsäljarna.

Produkterna är kompletta enheter där slamavskiljning och bioreaktor, markbädd på burk, levereras som en enda samanhänande enhet. Modellen finns i två varianter med 2000 respektive 3000l slamavskiljning.

Installationsförfarandet har aldrig varit enklare.
Markbädd när den är som bäst.

Ett schakt, en enhet, klart!

Monoblock MB2-1000
komplett anläggning för 5 p.e.

Monoblock MB3-1000
komplett anläggning för 5 p.e.

Funktionsbeskrivning över vår genialiska lösning

Våra biologiska kompaktfilter, vi distribuerat i Sverige sedan 2009, är till för att rena avloppsvatten, så väl BDT som WC. Det första som sker är att avloppsvattnet avskiljs i en slamavskiljare som är placerad framför bioreaktorn. Detta reningssteg separerar de fasta partiklarna från vätska och kan ske i separat fristående avskiljare eller i vår enhet med integrerad slamavskiljare. I avskiljaren placeras ett utloppsfilter vars uppgift är att förhindra att slam och större orenheter kommer ut ur avskiljaren och in i själva bioreaktorn. Utloppsfilter placeras i T-röret i avskiljaren.

Efter slamavskiljning leds vattnet in i bioreaktorn och sprids med spridarplatta över det bio-medium som finns i enheten. Mediet är ett fibermaterial med en absorberande förmåga att hålla kvar vatten, ”som en våt tvättsvamp”vilket bidrar till att vattnet stannar kvar och får en maximerad uppehållstid för den biologiska behandlingen.

Vårt original media i bioreaktorn har en unik struktur och tålighet som bäddar för långvarig och högkvalitativ rening.

Syresättning av bio-mediet sker i era nivåer genom en separat luftning med självdrag. Den kraftiga syresättningen skapar förutsättningar för att behandla avloppsvatten på exakt samma sätt som naturen behandlar avloppsvatten i marken eller i utkanten av en damm.

Inom koncepetet 4evergreen markbädd på burk säljs flertalet kompaktfilterlösningar som samtliga är certifierad enligt gällande EU-förordning och är CE-märkt enligt EN12566-3 och EN12566-6. Att CE-märka enligt EN12566-3 och EN12566-6 innebär en tredjepartsutvärdering av funktionen på produkten.

I Sverige ställer vi krav på reduktion av biokemisk syreförbrukning (BOD), fosfor (P-tot) och kväve (N-tot). Vår produkt reducerar, i likhet med en traditionell markbädd, både BOD och kväve till de nivåer som det ställs krav på. Utöver detta är systemlösningarna certifierad för högsta graden av rening av fosfor och lever därmed upp till alla de krav som ställs på enskilt avlopp idag.

Reningskapacitet BOD1 P-tot N-tot
Svenska krav HVMFS 2016:17 90% 90% 50% Reduktion

Sedan 2009 har våra systemlösningar funnits på den svenska marknaden och flera 1000-tals enheter finns idag i drift. Idag finns det givetvis flertalet kopior av orginalet på marknaden men våra produkter är de med samtliga parametrar: BOD, N-tot samt P-tot certiferade enligt gällande krav i Sverige.

Certifierad P-tot rening genom kemfällning

För att rena fosfor till de högsta nivåerna krävs en kemisk reaktion. Denna reaktion åstadkommer vi genom tillsättning av flockningsmedel i avloppsvattnet. En kemdoseringsenhet placeras så att dosering av flockningsmedel sker i ledningen ut från huset in till slamavskiljaren. Fosforn binds här i ett så kallat kemslam och stannar i slamavskiljaren. Därmed föreligger ett behov av att använda en större slamavskiljare än vanligt, minst tre kubik för ett hushåll.

Lösningen vi använder är certifierad enligt EN12455-3 för hög skyddsnivå. Se alltid till att de kompaktfilter/biobädd/kompaktbädd ni ämnar köpa har P-tot reduktion deklarerad enligt kraven ni har (de finns tyvärr de leverantörer idag som saknar P-tot till 90% på sina prestandadeklarationer).

En av de absoluta fördelarna med våra kompakta systemlösningar är att det är system som inte grävs igen. Samliga modeller är utrustad med ett lock som man kan lyfta på. Detta innebär att man enkelt kan underhålla systemet. Skulle det uppstå driftstörningar så som slamflykt, kan man lätt plocka upp de säckar som bio-mediet ligger i och skölja rent dem med en trädgårdsslang över slamavskiljaren.

Våra lösningar är de system som ersätter din markbädd eller infiltration och som verkligen renar! Få andra kompaktfilter, biomoduler eller liknande har klarat en oberoende certifiering enligt EN 12566-3. Våra lösningar är de enda kompaktfilterlösningar som är enkel att underhålla tack vare att enheterna är utrustad med ett lock. På så sätt grävs inte systemet igen och det finns möjlighet att inspektera enheten. Detta är unikt då alla andra lösningar grävs igen. Vi levererar markbädden som går att underhålla.

Orginalt, som lever upp till alla krav på enskilt avlopp enligt prestandadeklaration. Flertalet kopior på marknaden saknar detta, så försäkra er om att samtliga parametrar återfinns på prestandadeklarationen från tillverkaren.

Alltid ett alternativ oavsett behov

Inom konceptet 4evergreen markbädd på burk Erbjuder vi flertlat olika fabrikat och modeller i olika storlekar för att kunna tillgodose alla varierande behov. Idag erbjuder vi kompaktfilterlösningar i storlekar för ett, två, tre eller fem hushåll. Större behov löser vi genom parallellkoppling.

Ecorock ER2000
anläggning för 10 p.e.

Ecorock ER3000
anläggning för 15 p.e.

Ecorock ER5010
anläggning för 30 p.e.

Parallellkopplat system
upp till 100-400 p.e. eller större.