Behöver 4evergreen markbädd på burk grävas om?

Home/Behöver 4evergreen markbädd på burk grävas om?

Behöver 4evergreen markbädd på burk grävas om?

4evergreen markbädd på burk är den enda “markbädden” som INTE behöver grävas om. Orginal mediumet som ligger i enheten är självrenande och vi eventuella oönskade driftstörningar kan översta lagret lagret av medium enkelt bytas ut eller sköjas rent med trädgårdsslangen över en slamtömd slamavskiljare.

Vid varje slamtömming av slamavskiljaren skall ett enkelt egenkontroll program följas för att försäkra att inte något oönskat har inträ at så som slam ykt eller motsvarande in i bioreaktorn.

1 juli 2017|