Behöver en markbädd på burk grävas om?

Home/Behöver en markbädd på burk grävas om?

Behöver en markbädd på burk grävas om?

En markbädd på burk är den enda “markbädden” som INTE behöver grävas om. Original mediet som vi nyttjar i systemlösningen är självrenande och vid eventuella oönskade driftstörningar kan översta lagret lagret av medium enkelt bytas ut eller sköljas rent med trädgårdsslangen över en tömd slamavskiljare.

Vid varje slamtömning av slamavskiljaren skall ett enkelt egenkontroll program följas för att försäkra att inte något oönskat har inträffat så som slamflykt eller motsvarande in i bioreaktorn.

1 juli 2017|