Tillbehör

Home/Produkter/Tillbehör

Vindventilator

Normalt avluftas slamavskiljare genom husets avslufning genom självdrag. Ibland är inte avluftnignen tillräcklig och då används en vindventilator för att förbättra avluftningen.

De kompaktfilterlösningar vi erbjuder ventileras alltid med en vindventilator.

Samtliga av våra slamavskiljare levereras med utloppsfilter. Utloppsfilter är till för att förhindra eventuell slamflykt och placeras i utgående T-rör från slamavsklijaren. Utloppsfilter går ävan att installera på befintliga slamavskiljare t.ex då en ER1000 skall installeras.

Montering

Pumpning

I de fall självfall inte kan användas på fastigheten behöver vattnet pumpas iväg till lämplig recipient.

Vi erbjuder ett brett sortiment av pumpar och pumpstationer till ändmålet.

Pump information

Trådlöst larm

Till sluten tank kan vi erbjuda trådlöst larm med räckvidd upp till 100 meter och batteritid 10 år. Larmet är i form av både summer och varningslampa.

Larm information

Förhöjningsringar

Till våra olika tankar kan vi erbjuda förhöjning av olika dimension för att möjliggöra installation på djupgånde avloppsledning.