Så Fungerar Markbädd På Burk

Home/Så Fungerar Markbädd På Burk

4evergreen markbädd på burk är ett av marknadens
mest yteffektiva system för avloppsvattenrening.

4evergreen markbädd på burk är till för dig som saknar anslutning till det kommunala avloppsnätet. Generellt sett påminner reningsprocessen i vår markbädd på burk om den traditionella tekniken i en infiltration/markbädd. Den största skillnaden är mindre ytbehov och möjligheten till underhåll av systemet, samt att vår markbädd på burk är certifierad enligt EN12566-3.

4evergreen markbädd på burk lämpar sig för såväl permanentboende som för fritidsboende och är idag en av de mest använda lösningarna i Sverige för enskilt avlopp. Flera tusentals av våra enheter finns idag i drift från norr till söder.

Fördelar med 4evergreen markbädd på burk:

• Behöver ingen el.
• Tar minimalt med utrymme i anspråk.
• Möjlighet till enkelt underhåll – kan hantera slamflykt.
• Behöver inte grävas om som en vanlig markbädd.
• Tyst under drift.
• Kan kopplas på befintlig trekammarbrunn/slamavskiljare.
• Enkel att installera.
• Inget krav på serviceavtal.
• Testad för fritidsboende med variationsbelastningar mellan 0 och 200%
• Integrerad pumpstation att använda när självfall inte är möjligt.
• Beprövat system med flera 1000-tals installationer i Sverige.


4evergreen markbädd på burk ER900
-fristående bioreaktor för 5 p.e.
kopplas till befintlig eller nya slamavskiljare

4evergreen markbädd på burk -5 p.e. ER900:

Vår senaste uppgraderade modell 4evergreen markbädd på burk ER900 är en fristående bioreaktor för 5 p.e. Enheten kopplas till en befintlig eller ny slamavskiljare och ersätter markbädden/in- filtrationen helt.

Skillnaden från vår tidigare enhet för 5 p.e. är bl.a. att ER900 är fylld med inovativa förbättringar så som:

• Förenklad inkoppling av syresättningen.
• Unik spridarplatta för vatten för optimal drift.
• Inbyggd pumpstation i de fall inte självafall kan nyttjas.
• Certifierad för normal- och hög skyddsnivå.
• Förenklat och resursbesparande installationsförfarande.

4evergreen markbädd på burk -5 p.e. MB2-900 och MB3-900:

Produktfamiljen 4evergreen markbädd på burk har nyligen utökat med ytterliagre två unika produkter MB2-900 och MB3-900.

Produkterna är kompletta enheter där slamavskiljning och bioreaktor, markbädd på burk, levereras som en enda samanhänande enhet. Modellen finns i två varianter med 2000 respektive 3000l slamavskiljning.

Installationsförfarandet har aldrig varit enklare.
4evergreen markbädd när den är som bäst.

Ett schakt, en enhet, klart!

4evergreen markbädd på burk MB2-900
komplett anläggning för 5 p.e.

4evergreen markbädd på burk MB3-900
komplett anläggning för 5 p.e.

Funktionsbeskrivning över vår genialiska lösning

4evergreen markbädd på burk är ett kompaktfilter som är till för att rena avloppsvatten, så väl BDT som WC. Det första som sker är att avloppsvattnet avskiljs i en slamavskiljare som är placerad framför bioreaktorn. Detta reningssteg separerar de fasta partiklarna från vätska och kan ske i separat fristående avskiljare eller i vår enhet med integrerad slamavskiljare. I avskiljaren placeras ett utloppsfilter vars uppgift är att förhindra att slam och större orenheter kommer ut ur avskiljaren och in i själva bioreaktorn. Utloppsfilter placeras i T-röret i avskiljaren.

Efter slamavskiljning leds vattnet in i bioreaktorn och sprids med spridarplatta över det bio-medium som finns i enheten. Mediet är ett fibermaterial med en absorberande förmåga att hålla kvar vatten, ”som en våt tvättsvamp”vilket bidrar till att vattnet stannar kvar och får en maximerad uppehållstid för den biologiska behandlingen.

Vårt original media i bioreaktorn har en unik struktur och tålighet som bäddar för långvarig och högkvalitativ rening.

Syresättning av bio-mediet sker i era nivåer genom en separat luftning med självdrag. Den kraftiga syresättningen skapar förutsättningar för att behandla avloppsvatten på exakt samma sätt som naturen behandlar avloppsvatten i marken eller i utkanten av en damm.

4evergreen markbädd på burk är certifierad enligt gällande EU-förordning och är CE-märkt enligt EN12566-3. Att CE-märka enligt EN12566-3 innebär en tredjepartsutvärdering av funktionen på produkten.

I Sverige ställer vi krav på reduktion av biokemisk syreförbrukning (BOD), fosfor (P-tot) och kväve (N-tot). Vår produkt reducerar, i likhet med en traditionell markbädd, både BOD och kväve till de nivåer som det ställs krav på. Utöver detta är 4evergreen markbädd på burk certifierad för högsta graden av rening av fosfor och lever därmed upp till alla de krav som ställs på enskilt avlopp idag.

Reningskapacitet BOD1 P-tot N-tot
Svenska krav HVMFS 2016:17 90% 90% 50% Reduktion

4evergreen markbädd på burk har funnits på den svenska marknaden i närmare 10 år och era 1000-tals enheter nns idag i drift. Idag nns det ertalet kopior av orginalet på marknaden men 4evergreen markbädd på burk är den produkt med samtliga parametrar: BOD, N-tot samt P-tot certi erade enligt gällande krav i Sverige.

Certifierad P-tot rening genom kemfällning

För att rena fosfor till de högsta nivåerna krävs en kemisk reaktion. Denna reaktion åstadkommer vi genom tillsättning av flockningsmedel i avloppsvattnet. En kemdoseringsenhet placeras så att dosering av flockningsmedel sker i ledningen ut från huset in till slamavskiljaren. Fosforn binds här i ett så kallat kemslam och stannar i slamavskiljaren. Därmed föreligger ett behov av att använda en större slamavskiljare än vanligt, minst tre kubik för ett hushåll.

Lösningen vi använder är certifierad enligt EN12455-3 i kombination med vår markbädd på burk för hög skyddsnivå. Se alltid till att de kompaktfilter/biobädd/kompaktbädd ni ämnar köpa har P-tot reduktion deklarerad enligt kraven ni har (de finns tyvärr de leverantörer idag som saknar P-tot till 90% på sina prestandadeklarationer).

En av de absoluta fördelarna med 4evergreen markbädd på burk är att det är ett system som inte grävs igen. 4evergreen markbädd på burk är utrustad med ett lock som man kan lyfta på. Detta innebär att man enkelt kan underhålla systemet. Skulle det uppstå driftstörningar så som slamflykt, kan man lätt plocka upp de säckar som bio-mediet ligger i och skölja rent dem med en trädgårdsslang över slamavskiljaren.

4evergreen markbädd på burk är det system som ersätter din markbädd eller infiltration och som verkligen renar! Få andra kompaktfilter, biomoduler eller liknande har klarat en oberoende certifiering enligt EN 12566-3. 4evergreen markbädd på burk är den enda kompaktfilterlösning som är enkel att underhålla tack vare att enheten är utrustad med ett lock. På så sätt grävs inte systemet igen och det finns möjlighet att inspektera enheten. Detta är unikt då alla andra lösningar grävs igen. 4evergreen markbädd på burk är markbädden som går att underhålla.

Orginalt, 4evergreen markbädd på burk, är kompaktfiltret som lever upp till alla krav på enskilt avlopp enligt prestandadeklaration. Flertalet kopior på marknaden saknar detta, så försäkra er om att samtliga parametrar återfinns på prestandadeklarationen från tillverkaren.

4evergreen markbädd – för alla behov

4evergreen markbädd på burk finns i olika storlekar för att kunna tillgodose flertalet behov. Idag erbjuder vi markbädd på burk i storlekar för ett, två, tre eller fem hushåll. Större behov löser vi genom parallellkoppling.

4evergreen ER2000
anläggning för 10 p.e.

4evergreen  ER3000
anläggning för 15 p.e.

4evergreen ER5000
anläggning för 25 p.e.

Parallellkopplat system
upp till 100 p.e. eller större.