4evergreen markbädd på burk

Home/Produkter/4evergreen markbädd på burk

4evergreen markbädd på burk finns i olika strolekar för 5, 10, 15 eller 25 p.e. Vid behov av större kapacitet parallellkopplas enheter. Vi erbjuder vår lösning i två olika konfigurationer. Dels som lösning med slamavskiljare och bioreaktor i ett, modell monoblock, och dels som fristående enheter, modell ecorock, som kopplas bakom befintlig eller ny slamavskiljare.

5 p.e med 2000L slamavskljare

5 p.e. med 3000L slamavskiljare

Ladda ner broschyr här

5 p.e

10 p.e

15 p.e

25 p.e

Större behov

Ladda ner broschyr här

5 p.e

4evergreen markbädd på burk ER1000 är lämpad att använda för ett hushåll (5 p.e.) Enheten kan installeras bakom befintlig slamavskiljare eller kopplas på en ny avskiljare 2000 alternativt 3000 liter.

Specifikationer ER1000
Kapacitet 6 P.E.
Volym 1 500 Liter
Hydralisk kapacitet 900 l/dag
Material HDPE
Längd 1 213 mm
Bredd 1 415 mm
Höjd (max) 2 000 mm
Vikt 163,5 kg

Ritning

4evergreen markbädd på burk för ett hushåll finns även med integrerad slamavskiljning 2000 alternativt 3000 liter.

5 p.e med 2000L slamavskiljare

Ritning

5 p.e. med 3000L slamavskiljare

Ritning

10 p.e

4evergreen markbädd på burk ER2000 är lämpad att använda för två hushåll (10 p.e.). Enheten kan installeras bakom befintlig slamavskiljare eller kopplas på en ny avskiljare 5000liter.

Specifikationer ER2000
Kapacitet 10 P.E.
Volym 2 000 Liter
Hydralisk kapacitet 1 500 l/dag
Material HDPE
Längd 1 450 mm
Bredd 1 150 mm
Höjd (max) 2 075 mm
Vikt 241 kg

Ritning

15 p.e

4evergreen markbädd på burk ER3000 är lämpad att använda för tre hushåll (15 p.e.). Enheten kan installeras bakom befintlig slamavskiljare eller kopplas på en ny avskiljare 7500-10 000 liter.

Specifikationer ER3000
Kapacitet 15 P.E.
Volym 3 000 Liter
Hydralisk kapacitet 2 250 l/dag
Material HDPE
Längd 2 150 mm
Bredd 1 150 mm
Höjd (max) 2 075 mm
Vikt 297 kg

Ritning

25 p.e

4evergreen markbädd på burk ER5010 är lämpad att använda för fem hushåll (25 p.e.). Enheten kan installeras bakom befintlig slamavskiljare eller kopplas på en ny avskiljare 10 – 12 000 liter.

Specifikationer ER5010
Kapacitet 25 P.E.
Volym 5000 Liter
Hydralisk kapacitet 4 500 l/dag
Material HDPE
Längd 3 500 mm
Bredd 1 150 mm
Höjd (max) 2 175 mm
Vikt 680 kg

Ritning

Över 25 p.e

4evergreen markbädd på burk går att dimensionera för 100-tals p.e. genom parallellkoppling av enheter. kontakta oss för mer information.

Exempel