Godkänner kommunen en prefabricerad markbädd på burk?

Home/Godkänner kommunen en prefabricerad markbädd på burk?

Godkänner kommunen en prefabricerad markbädd på burk?

Kommunen skall agera som en oberoende myndighet och bedöma den föreslagna lösningen utifrån frågeställningen om denna lösning tordes fungera utifrån de angivna förutsättningarna. Vår lösning är oberoende utvärderad enligt EN12566-3 och EN12566-7, en 38 veckors mycket tuff testning (se här) och vi vet att den fungerar.

Godkänner kommunen infiltration eller markbädd är de lösningar vi erbjuder inom konceptet 4evergreen markbädd på burk alltid ett självklart alternativ. Produkterna som sådana inte beror på hur väl spridarrören placeras i marken eller vilken sand/stenkross som används. Enheterna ser ut på samma sätt varje gång och fungerar oavsett vem som gräver ned den.

Hur bra renar en infiltration ? (se här)

Våra lösningar är certifierad för hög skyddsnivå och renar därmed båda BOD, N-tot samt P-tot till de högsta kraven vi har. Som underlag för kommunhandläggning används den så kallade prestandadeklarationen där tillverkaren deklarerar prestandan. Detta dokument är viktigt att det medföljer och att samtliga parametrar finns angiva på.

Det finns idag kopior av våra lösningar på marknaden, be därför om prestandadeklaration över EN12566-3 certifiering med deklarerad P-tot, N-tot samt BOD deklarerat. Ni kommer se skillnaden.

1 juli 2017|