Godkänner kommunen 4evegreen markbädd på burk?

Home/Godkänner kommunen 4evegreen markbädd på burk?

Godkänner kommunen 4evegreen markbädd på burk?

Kommunen skall agera som en oberoende myndighet och bedömma den föreslagna lösnignen utifrån frågeställningen om denna lösning tordes fungera utifrån de angivan förutsättnignarna. Vår lösning är oberoende utvärderad enligt EN12566-3, en 38 veckors mycket tu testning (se här) och vi vet att den fungerar.

Godkänner kommunen infiltration eller markbädd är 4evergreen markbädd på burk ett självklart alternativ. Produkten som sådan inte beror på hur väl spridarrören placeras i marken eller vilken sand/stenkross som används. Enheten ser ut på samma sätt varje gång och fungerar oavsett vem som gräver ned den.

Hur bra renar en infiltration ? (se här)

Vår senaste version av markbädd på burk är certifierad för hög skyddsnivå och renar därmed båda BOD, N-tot samt P-tot till de högsta kraven vi har. Som underlag för kommunhandläggning används den så kallade prestandadeklarationen där tillverkaren deklarerar prestandan. Detta dokument är viktigt att det medföljer och att samtliga parametrar finns angiva på.

Det finns idag kopior av vår lösning på marknaden, be därför om prestandadeklaration över EN12566-3 certi ering med deklarerad P-tot, N-tot samt BOD deklarerat. Ni kommer se skillnaden.

1 juli 2017|