Hur kan en markbädd på burk ersätta en 40 kvm markbädd?

Home/Hur kan en markbädd på burk ersätta en 40 kvm markbädd?

Hur kan en markbädd på burk ersätta en 40 kvm markbädd?

Vår lösning är som en markbädd fast effektiviserad i alla steg och dessutom oberoende utvärderad.

Materielet & uppehållstiden: En markbädd är uppbyggd med ett antal lager av sten, sand och kross. Orenat vatten sprids med spridarrör över detta material och dräneras sedan ut ur bädden. Detta sker på en gång utan någon länge uppehållstid för vattnet att bli renat. I vår enhet ligger ett material (Orginal medium) som är som en tvättsvamp, dvs vattnet hålls kvar tills det kommer nytt vatten in i enheten.

Detta ger en maximerad uppehållstid för vattnet att renas.

Ytan: Ytan i själva mediet, för bakterietillväxt, är större än vad man tror. Det ligger flera tusen mindre bitar av medium i enheten med 6 sidor på varje bit för bakterier att etablera sig på. Materialet har dessutom en fiberstruktur vilket möjliggör bakterietillväxt, inte bara på ytan utan även inne i själva materialet. Den faktiska ytan blir mycket stor för bakterier att etablera sig på.

Syresättning: En markbädd syresätts genom ett antal luftningsrör på ena änden av den stora bädden. Detta är ett ineffektivt sätt att hinna syresätta allt vatten som rinner igenom markbädden
(obs vattnet rinner snabbt igenom en markbädd). De olika systemlösningar vi erbjuder inom konceptet 4evergreen markbädd på burk har en egen separat syresättning genom materialet. Syresättningen sker genom självdrag och upp över 11 kubik luft går igenom
enheten per timme vilket är mycket, mycket mer än i en markbädd.

Underhåll: En markbädd gräver man igen och det finns ingen möjlighet att underhålla systemet.
En markbädd sätter ALLTID igen, det är bara en tidsfråga. Våra systemlösningar har ett lock som man kan lyfta på. Precis som i markbädden finns det ett spridarsystem i enheten som sprider vattnet. I detta system blir det en biohud, en påväxt, som man behöver spola rent (precis som i markbädden). Detta gör man enkelt genom att skruva loss röret och skölja rent det över slamavskiljaren, sedan skruvas det tillbaka i enheten. I de modeller vi har spridarplatta kan denna enkelt skäljas ren med vattenslang. Liknande underhåll på markbädden kräver spolbil eller omgrävning.

1 juli 2017|