För hur många hushåll kan 4evergreen markbädd på burk användas?

Home/För hur många hushåll kan 4evergreen markbädd på burk användas?

För hur många hushåll kan 4evergreen markbädd på burk användas?

4evergreen markbädd på burk används för avloppsvattenrening för 1 – 15 hushåll.

Enheten finns i fyra olika kapaciteter: 5 ,10, 15 samt 25 p.e.

Vid större behov parallellkopplas enheterna så det är möjligt att vara mer än 15 hushåll, även om det inte är lika vanligt förekommande.

1 juli 2017|