Hur ofta slamtömmer jag min enhet?

Home/Hur ofta slamtömmer jag min enhet?

Hur ofta slamtömmer jag min enhet?

Själva biofiltret slamtöms inte, utan det är brunnen framför som slamtöms, slamavskiljaren. Kopplas enheten in på en existerande slamavskiljare gäller normal slamtömningsintervall. Vi säljer kompletta system med slamavskiljare fristående eller integrerat med bioreaktorn.

1 juli 2017|