Jag behöver bara rena BDT-vatten fungerar era lösningar då?

Home/Jag behöver bara rena BDT-vatten fungerar era lösningar då?

Jag behöver bara rena BDT-vatten fungerar era lösningar då?

Ja, systemen vi erbjuder fungerar för att rena endast BDT-vatten (bad, disk, tvätt). Vår största BDT anläggning vi installerat (hittills) är för 75 p.e.

Vi har även möjlighet att erbjuda en unik BDT lösning, BDT på burk.
[se www.bdtpåburk.se]

1 juli 2017|