Jag har en befintlig slamavskiljare, kan jag använda den?

Home/Jag har en befintlig slamavskiljare, kan jag använda den?

Jag har en befintlig slamavskiljare, kan jag använda den?

Ja, befintliga slamavskiljare kan användas.

Det är dock ett måste att ett utloppsfilter, som vi tillhandahåller, installeras på utloppet från slamavskiljaren. Se mer info under tillbehör.

1 juli 2017|