Jag kan anlägga en infiltration, varför skall jag välja 4evergreen markbädd på burk?

Home/Jag kan anlägga en infiltration, varför skall jag välja 4evergreen markbädd på burk?

Jag kan anlägga en infiltration, varför skall jag välja 4evergreen markbädd på burk?

En infiltration har en livslängd på max 10-15 år, sen behöver den grävas om! 4evergreen markbädd på burk gräver du inte om.

En infiltration kräver mellan 30-40 kvm yta av tomten! 4evergeen markbädd på burk kräver endast 1,5 kvm.
Ingen vet hur bra/dåligt din infiltration renar!

4evergreen markbädd på burk är oberoende utvärderad och testad – vi VET att och vad vi renar.
Materialet i en förbrukad infiltration klassas som verksamhetsavfall och kan behöva skickas på deponi.

1 juli 2017|