Jag kan anlägga en infiltration, varför skall jag välja era systemlösningar?

Home/Jag kan anlägga en infiltration, varför skall jag välja era systemlösningar?

Jag kan anlägga en infiltration, varför skall jag välja era systemlösningar?

En infiltration har en livslängd på max 10-15 år, sen behöver den grävas om! Våra kompaktfilter gräver du inte om.

En infiltration kräver mellan 30-40 kvm yta av tomten! Våra kompaktfilter kräver endast 1,5 kvm.
Ingen vet hur bra/dåligt din infiltration renar!

Våra lösningar är oberoende utvärderad och testad – vi VET att och vad vi renar.
Materialet i en förbrukad infiltration klassas som verksamhetsavfall och kan behöva skickas på deponi.

1 juli 2017|