Kan jag installera ett kompaktfilter när det bara är ett fritidshus?

Home/Kan jag installera ett kompaktfilter när det bara är ett fritidshus?

Kan jag installera ett kompaktfilter när det bara är ett fritidshus?

Ja, kompaktfilterlösningar har inte en aktivslamprocess som behöver kontinuerlig tillförsel av näring för att fungera. Vår systemlösning har även genomgått oberoende fritids testning på PIA i tyskland.

1 juli 2017|