Varför Markbädd På Burk

Home/Varför Markbädd På Burk

Nu kan ni sluta fundera på hur bra en infiltration eller markbädd renar. 4evergreen markbädd på burk -biorock- är den oberoende utvärderade ”markbädden”, EN 12566-3 certifierad. Istället för att anlägga en ny infiltration/markbädd vart tionde till femtonde år kopplar ni in en biorock på er befintliga eller nya slamavskiljare.

BIOROCK-systemets unika egenskaper bidrar till att systemet i stort sett kan installeras var som helst. BIOROCK kräver varken grävning av provgropar eller stor yta för att hjälpa dig rena ditt avloppsvatten. Systemet kräver inte el och påminner om den traditionella markbädden. Därför kallas BIOROCK för ”markbädd på burk”.

BIOROCK är den avloppsvattenrening som i längden kommer spara pengar åt dig! Nedan återfinns en jämförelse av BIOROCK och andra vanliga lösningar för avloppsvattenrening. Som synes är fördelarna många.

tabell

BIOROCK är det system som ersätter din markbädd eller infiltration och som verkligen renar! Få andra kompaktfilter, biomoduler eller liknande har klarat en oberoende certifiering enligt EN 12566-3. BIOROCK är den enda kompaktfilterlösning som är enkel att underhålla tack vare att BIOROCK är utrustad med ett lock. På så sätt grävs inte systemet igen och det finns möjlighet att inspektera enheten. Detta är unikt då alla andra lösningar grävs igen. BIOROCK är markbädden på burk som går att underhålla.

markbydd_py_bur-005Fördelarna med BIOROCK kan summeras:

  • Ingen elräkning
  • Tar lite utrymme i anspråk (1,15 m x 1,15m)
  • Enkel att installera
  • EN12566-3 certifierad
  • Beprövat system som säljs i över 50 länder
  • Behöver inte grävas om som en vanlig markbädd
  • Tyst – låter inte
  • Kan hantera slamflykt
  • Kan använda befintlig brunn/slamavskiljare
  • Billig i drift

 

 

BIOROCK är ett unikt system för att behandla avloppsvatten (bad, disk, tvätt samt WC) från fastigheter, vilka saknar anslutning till det kommunala avloppsnätet. BIOROCK kan installeras vid befintliga anläggningar (efter en befintlig slamavskiljare/trekammarbrunn) så väl som vid nybyggnationer. BIOROCK finns i olika storlekar och kan, tack vare ett modulsystem, kopplas samman, och på så sätt betjäna ett större antal fastigheter.

Välj ditt system:

BIOROCK 5 p.e.
BIOROCK 10 p.e.
BIOROCK 15 p.e.
BIOROCK 25 p.e.