FAQs

Home/FAQs/

Hur kan en markbädd på burk ersätta en 40 kvm markbädd?

Vår lösning är som en markbädd fast effektiviserad i alla steg och dessutom oberoende utvärderad. Materielet & uppehållstiden: En markbädd är uppbyggd med ett antal lager av sten, sand och kross. Orenat vatten sprids med spridarrör över detta material och dräneras sedan ut ur bädden. Detta sker på en gång utan någon länge uppehållstid för vattnet att bli renat. I vår enhet ligger ett material (Orginal medium) som är som en tvättsvamp, dvs vattnet hålls kvar tills det kommer nytt vatten in i enheten. Detta ger en maximerad uppehållstid för vattnet att renas. Ytan: Ytan i själva mediet, för bakterietillväxt, är större än vad man tror. Det ligger flera tusen mindre bitar av medium i enheten med 6 sidor på varje bit för bakterier att etablera sig på. Materialet har dessutom en fiberstruktur vilket möjliggör bakterietillväxt, inte bara på ytan utan även inne i själva materialet. Den faktiska ytan blir mycket stor för bakterier att etablera sig på. Syresättning: En markbädd syresätts genom ett antal luftningsrör på ena änden av den stora bädden. Detta är ett ineffektivt sätt att hinna syresätta allt vatten som rinner igenom markbädden (obs vattnet rinner snabbt igenom en markbädd). De olika systemlösningar vi erbjuder inom konceptet 4evergreen markbädd på burk har en egen separat syresättning genom materialet. Syresättningen sker genom självdrag och upp över 11 kubik luft går igenom enheten per timme vilket är mycket, mycket mer än i en markbädd. Underhåll: En markbädd gräver man igen och det finns ingen möjlighet att underhålla systemet. En markbädd sätter ALLTID igen, det är bara en tidsfråga. Våra systemlösningar har ett lock som man kan lyfta på. Precis som i markbädden finns det ett spridarsystem i enheten som sprider vattnet. I detta [...]

1 juli 2017|

Har konceptet 4evergreen markbädd på burk funnits länge?

Vi lanserade vårt koncept 2009 med vår första produkt biorock. Tekniken har används sedan 1988 och i Sverige sedan 2009. Idag säljs systemet och tekniken vi erbjuder i över 40 länder runt om i hela världen. Vi har i Sverige flera 1000-tals systemlösningar i drift.

1 juli 2017|