FAQs

Home/FAQs/

För hur många hushåll kan era lösningar nyttjas?

Normalt används våra lösningar för avloppsvattenrening för 1 - 15 hushåll. Enheten finns i fyra olika kapaciteter: 5 ,10, 15 samt 30 p.e. Vid större behov parallellkopplas enheterna så det är möjligt att vara mer än 15 hushåll, även om det inte är lika vanligt förekommande. Största parallellkopplade lösningen vi gjort är dimensionerad för 420 p.e.

1 juli 2017|

Jag kan anlägga en infiltration, varför skall jag välja era systemlösningar?

En infiltration har en livslängd på max 10-15 år, sen behöver den grävas om! Våra kompaktfilter gräver du inte om. En infiltration kräver mellan 30-40 kvm yta av tomten! Våra kompaktfilter kräver endast 1,5 kvm. Ingen vet hur bra/dåligt din infiltration renar! Våra lösningar är oberoende utvärderad och testad - vi VET att och vad vi renar. Materialet i en förbrukad infiltration klassas som verksamhetsavfall och kan behöva skickas på deponi.

1 juli 2017|